Rachunkowość teoria – poziom podstawowy

W tej sekcji jest siedem bloków zajęć. Aby poznać szczegóły poszczególnych zajęć proszę kliknąć na dany temat.

  1. Plan kont – podstawowe narzędzie księgowego
  2. Istota księgowania
  3. Zasady rachunkowości
  4. Sprawozdania i raporty w księgowości
  5. Narzędzia nauki rachunkowości
  6. Podstawowe operacje gospodarcze
  7. księgi rachunkowe i ustalenie wyniku

Do nauki można wybrać wszystkie, lub tylko te, które są potrzebne. Jeden blok kosztuje 10 zł (całe szkolenie 60 zł)

Dodatkowo można certyfikować swoją wiedzę, wykonując zadanie egzaminacyjne. Zaliczenie egzaminu jest poświadczone certyfikatem znajomości rachunkowości na poziomie podstawowym nauczanej Metodyką AND (Excel). Cena egzaminu – 150,00 zł.

zamów wszystko zamówienie