Seria Excel tylko dla księgowych, jak sama nazwa wskazuje ma służyć księgowym. Kolejne zeszyty, przedstawiają zagadnienia związane z umiejętnościami obsługi arkusza kalkulacyjnego, które mogą służyć księgowym. Ponadto, punktem wyjścia dla wszystkich przedstawianych tematów są dane w pliku JPK_KR. Do każdego zeszytu dodane są pliki Excela z raportami, które są praktycznym aspektem tematów przedstawianych w kolejnych zeszytach.

Najnowsza publikacja Plan i Wykonanie narastająco. Już dostępna. W opracowaniu Plan i Wykonanie miesiącami.

Każdy księgowy powinien szczególnie dbać o dane w pliku JPK_KR, czyli o księgi rachunkowe w formie elektronicznej, o które może być poproszony w każdym momencie przez fiskusa. Dzisiejszy księgowy powinien umieć swobodnie posługiwać się narzędziami informatycznymi, które stały się podstawowymi środkami do obsługi współczesnej księgowości. Jednak z powodu tego, że księgowi cierpią chroniczny brak czasu, księgowym nie powinno się przedstawiać im wiedzy o funkcjonalnościach Excela, który może im się przydać, a tylko tę wiedzę która na pewno się przyda. I taki jest cel serii Excel tylko dla księgowych.

W zeszycie pierwszym, Materiały do szkolenia Power Query i JPK, można dowiedzieć się o tym, jak korzystając z Power Query otworzyć dane w pliku JPK_KR. Jak je uporządkować, zwizualizować, jak móc przeglądać i jak je weryfikować i kontrolować.

Szkolenie to jest bezpłatnie i dostępne tutaj.

_________

Kolejny zeszyt to Materiały do szkolenia – poziom średniozaawansowany. Szkolenie to, jest dostępne tutaj. Każdy, kto nabędzie Zeszyt 2, otrzyma bezpłatny dostęp do tego szkolenia.

Po zakończeniu tego szkolenia, będziesz potrafił projektować uniwersalne raporty w oparciu o dane w pliku JPK_KR.

__________

Treści, jakie są dostępne w Zeszycie 3, były od dawna oczekiwane. Wiele osób śledzących portal Wirtuoz Księgowości, dopytywało się, czy będą dostępne rachunki przepływów pieniężnych w obu metodach. I jako odpowiedź na to zapotrzebowanie, powstał Zeszyt 3. Film do tego zeszytu można obejrzeć tutaj.

Do Zeszytu 3 dołączone są trzy pliki w Excelu gotowe do użycia. Wszystkie bezpłatne, z odkrytymi formułami, więc oprócz tego, że można wykorzystać załączone pliki, to można też podszkolić się z Excela. Dołączone pliki:

  • rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia,
  • rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia z rachunkiem wyników w wersji porównawczej,
  • rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia z rachunkiem wyników w wersji kalkulacyjnej.

_________

Kolejny zeszyt z serii Excel tylko dla księgowych. Jak zawsze z dołączonym do niego raportem wykonanym w Excelu i zasilanym danymi z pliku JPK_KR przy pomocy którego można sprawnie obliczać zaliczkę na podatek dochodowy.

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy. W publikacji zostało podpowiedziane, jak można poradzić sobie z ulgą na złe długi jeśli użytkowany program księgowy nie ma obsługi tej funkcjonalności.

Film do zeszytu można obejrzeć tutaj, a publikację można nabyć tutaj.

————————————————————————-

Kolejny, piąty zeszyt z serii Excel tylko dla księgowych. Tym razem zagadnienia podstawowe, wprowadzające. W zeszycie przedstawiono proste raporty, na podstawie których wyjaśniono formuły Excela bardzo przydatne w pracy księgowego.

Jak zawsze do książki dołączone są pliki w Excelu. Film do Zeszytu 5, można obejrzeć tutaj, a publikacja dostępna jest tutaj.


Dzisiaj został opublikowany kolejny szósty zeszyt z serii Excel tylko dla księgowych. Tym razem został przedstawiony raport Rachunek Zysków i Strat w podziale na miesiące. W odpowiedzi na zapytania wielu księgowych, czy można taki raport przygotować, powstała ta publikacja. Zeszyt można kupić tutaj, a w nim informacja o tym, jak można pobrać plik Excela z przedstawionym raportem.