Konto księgowe to instrument służący do wartościowego porządkowania operacji gospodarczych, podczas ich ewidencji w narzędziach księgowych, jakimi dzisiaj są przede wszystkim programy komputerowe.

Konto księgowe określane jest za pomocą nazwy i symbolu, natomiast podczas ewidencji operacji gospodarczych, jej wartość umieszcza się po stronie Wn (Debet) lub Ma (Credit) konta.

O tym, czy księgowanie odbędzie się po stronie Wn czy Ma decyduje, charakter operacji gospodarczej i typ konta jakie będzie użyte podczas ewidencji.