Raporty, jakie są głównie spotykane w księgowości są dwojakie:

  • zestawienia, pobierające i “obrabiające” dane ze źródeł, w formie np. tabel przestawnych,
  • raporty, które mają odgórnie zdefiniowany wzór i trzeba się do nich “podczepić” z danymi ze źródła.

Naturalnie, gdybyśmy weszli w obszar rachunkowości zarządczej, wówczas różnorodność formy i treści raportów od razu się zwiększa i można spotkać wiele ich postaci, włącznie z zaawansowanymi dashboard’ami, jednak na poziomie średnio zaawansowanym zagadnienia analityczne jeszcze nie są poruszane.

W niniejszym szkoleniu zajmiemy się raportami księgowymi (rachunkowość finansowa), drugiego rodzaju, czyli tymi, które posiadają odgórnie zdefiniowany wzór i należy do niego dołączyć dane z określonego źródła. Oczywiście tym źródłem są dane w pliku JPK, a konkretnie JPK_KR.

Jako przykład wzoru raportu będzie wykorzystany Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej, do którego będą pobierane dane ze źródła, jakim jest Zestawienie Obrotów i Sald w pliku JPK_KR. Nie ma to zupełnie znaczenia, jaki wzór raportu zostanie wykorzystany do prezentacji uniwersalnego tworzenia raportów za pomocą tego sposobu, ponieważ bez względu na wzór raportu, jaki ma być zasilony danymi, kroki do wykonania zawsze są te same:

  1. zdefiniowanie zakresu danych potrzebnych do raportu,
  2. zaprojektowanie fundamentu raportu,
  3. zbudowanie kokpitu – miejsca zarządzania raportem,
  4. utworzenie list wyboru – stałych elementów dla formuł Excela,
  5. opracowanie listy pozycji raportu,
  6. wstawienie formuł łączących dane: źródło > kokpit > raport.
kroki procedury tworzenia raportu

POWRÓT