• 19 sierpnia 2019 roku, zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzię prowadzącą proces JW.
  • 11 października 2019 roku, zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez biegłego informatyka WS.
  • 14.10.2019 zostało złożone zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia w sprawie sędzi JW.
  • 9.12.2019 roku, zostało przygotowane zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań przez rodziców Klaudii. Obecnie jest w recenzji i mecenasa JM. Planowane złożenie do końca 2019 roku.
  • 13.12.2019 roku, zostało przygotowane zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień oraz fałszywym oskarżeniu przez sędzię JW i prokurator AK, Błażeja (BR). Zawiadomienie jest w recenzji u mecenasa JM. Planowane złożenie do końca roku 2019.
  • W przygotowaniu zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań przez oskarżyciela posiłkowego Klaudię (KR). Planowane złożenie do końca 2019 roku.

Jak tylko będzie możliwe zawiadomienia będą upublicznione.