Rachunek Przepływów Pieniężnych – Excel

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Raport zasilany danymi z plików JPK_KR

Bezpłatne szkolenie dostępne od 18.04.2020. Zapraszam.

Temat szkolenia: Power Query i JPK

Materiały do szkolenia w wydawnictwie Ridero – link.

Plik w Excelu ze szkolenia do pobraniaMetodyka STRE – Swobodne Tworzenie Raportów w Excelu

Podatnicy w tym roku po raz drugi mierzą się z wymogiem przygotowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Zdecydowana większość polskich producentów oprogramowania finansowo – księgowego dla firm zadbało o to, aby w ich programach była możliwość generowania e-sprawozdań w formacie XML. Jednak wciąż jest spora grupa przedsiębiorstw, która sporządza sprawozdanie finansowe w odrębnym oprogramowaniu. Oferta na rynku takich programów jest duża i jest w czym wybierać.

Z pozoru wydawać się może, że to jest zupełnie bez znaczenia, czy sprawozdanie finansowe jest tworzone z pomocą funkcjonalności zintegrowanej z programem finansowo księgowym, czy przy wsparciu zewnętrznego rozwiązania, jednak w obecnych realiach wymiany danych z fiskusem, różnica jest jednak zasadnicza. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że podatnik może być w każdej chwili poproszony o dane do kontroli, poprzez pliki JPK, wówczas może się okazać, że te dane nie są spójne ze sprawozdaniem finansowym, jakie zostało przekazane do urzędu. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy sprawozdanie finansowe jest utworzone przy użyciu zewnętrznych narzędzi, gdy księgowy oprócz danych z zestawienia obrotów i strat, korzysta z dodatkowych informacji, o które koryguje dane w sprawozdaniu finansowym.

Obecnie, sprawą wielkiej wagi jest pełna synchronizacja pomiędzy danymi, jakie podatnik posiada w finansowo-księgowym systemie komputerowym, ze wszystkimi sprawozdaniami, raportami czy deklaracjami, jakie zostały wysłane do organów skarbowych. Dlaczego jest to takie ważne, aby dbać o tę synchronizację? Ponieważ podatnik może być w każdej chwili poproszony o dane do kontroli np. z ksiąg rachunkowych, w postaci pliku JPK_KR. W sytuacji, gdy wszystkie sprawozdania są wysyłane bezpośrednio z programów finansowo księgowych, to właściwie nie ma dużego ryzyka utraty spójności pomiędzy tym, co zostało wysłane do urzędów, a tym co podatnik posiada w swoim księgowym systemie informatycznym, więc może spokojnie przekazać dane do kontroli. Jednak, jeśli sprawozdania i inne raporty dla urzędów są generowane z narzędzi zewnętrznych, to ryzyko utraty tej spójności – wzrasta. W takiej sytuacji dobrze jest zasilać sprawozdanie finansowe wykonywane poza systemami księgowymi, danymi z plików JPK_KR. Można to wykonać za pomocą raportów pomocniczych w Excelu, które w oparciu o dane w pliku JPK_KR wygenerują wszystkie potrzebne do sprawozdania finansowego raporty.

Zasilenie zewnętrznie tworzonych sprawozdań finansowych danymi z plików JPK_KR ma wiele walorów. Można tutaj wymienić niektóre z nich:

  • Pełna spójność pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi w księgach rachunkowych oraz deklaracjach podatkowych,
  • Dbałość o transparentność zapisów w dzienniku,
  • Inspiracja dla projektowania logicznego planu kont, w pełni odzwierciedlającego specyfikę działalności gospodarczej firmy, ale też założenia do sprawozdań i deklaracji,
  • Pełna kontrola nad danymi w księgach rachunkowych.

Tworzenie wszelkich raportów dla fiskusa w oparciu o pliki JPK sprawia, że podatnik jest gotowy do przekazania w każdej chwili swoich danych do kontroli poprzez pliki JPK, będąc spokojnym o poprawność ich, a także spójność ze wszystkimi informacjami, jakie zostały przekazane wcześniej do urzędów w formie sprawozdań, deklaracji czy innych raportów.

Ale warto wiedzieć, że nie tylko w rachunkowości finansowej można korzystać ze struktury JPK_KR. Plik z danymi z ksiąg rachunkowych w formacie XML, to wspaniałe źródło danych dla przeróżnych raportów. Od ponad dwóch lat, projektuję raporty na zamówienie. Różni są zamawiający:

  • Jedni po krótkim instruktarzu radzą sobie nie tylko z modyfikacjami zamówionego raportu, ale też sami próbują swoich sił, tworząc własne raporty,
  • inni – proszą o wsparcie nawet przy drobnych poprawkach.

Jako że trudno mi było szybko reagować na każdą prośbę o pomoc, przy modyfikacjach raportów, więc postanowiłam przygotować uniwersalną metodykę, według której można będzie wykonać prawie każdy raport i to nawet przez osobę początkującą w pracy z Excelem. Zaczęłam według tej metodyki wykonywać raporty i szkolić księgowe i ku mojej radości sposób się sprawdził w 100%. Każdy, bez większych trudności potrafił zarządzać raportem wykonanym zgodnie z opracowaną przez mnie metodyką, a ponadto zauważyłam, że poznanie tej metodyku stało się inspiracją dla wielu, do projektowania własnych rozwiązań.

Jeśli teraz dodam, że zaprojektowanie nawet niezbyt skomplikowanego raportu finansowo księgowego przez eksperta, to cena w granicach od 1000 zł, nawet do kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od zaangażowanego czasu), to oczywistym się stanie, że umiejętność tworzenia własnych raportów, to nieoceniona wartość nie tylko dla samych księgowych, ale też dla tych którzy chcieliby mieć bardziej atrakcyjne CV, czy też jako oferta dla własnych usług, dla tych, którzy jednak będą woleli zlecać tego typu potrzeby, niż je samemu wykonywać.

Tych, którzy są zainteresowani nabyciem nowej, przydatnej umiejętności, którzy będą chcieli nauczyć się jak prosto i łatwo wykonać niemalże każdy raport w Excelu, zasilany danymi z pliku JPK_KR, zapraszam na szkolenie online, które będzie dostępne od 1.05.2020 roku, na stronie:   https://www.wirtuozksiegowosci.pl/raport-oparty-o-dane-z-jpk_kr/

Hasło do wejścia na w/w stronę: STRE