Zadania z rachunkowości z Excelem

 1. Bilans Otwarcia
 2. Plan kont
 3. Sprzedaż
 4. Zakup
 5. Magazyn
 6. Zaliczki na dostawy
 7. Środki trwałe
 8. RMK
 9. Lista płac
 10. Operacje walutowe
 11. Rozrachunki
 12. Od zamówienia do rozliczenia
 13. Rozliczenie podatku VAT
 14. Rozliczenie podatku dochodowego
 15. Bilans
 16. Rachunek Zysków i Strat
 17. Zamknięcie roku