Excel w nauczaniu rachunkowości

Pierwszy artykuł w roku 2022. Ostatni czas podporządkowałam Polskiemu Ładowi oraz kończeniu pracy nad moją najnowszą publikacją wydaną przez wydawnictwo C.H.Beck. Pierwsze miesiące tego roku, to był okres wielkiego zaangażowania w wiele tematów i braku czasu praktycznie na wszystko. Powoli przychodzi troszkę spokojniejszy czas, chociaż w pracy zawodowej – wciąż szybkie tempo.

W tym artykule chciałbym przedstawić moją najnowszą książkę wydaną w lutym 2022 przez wydawnictwo C.H.Beck: Excel w nauczaniu rachunkowości.

Excel w nauczaniu rachunkowości

Inspiracji do napisania tej książki miałam wiele. Jedną z nich było to, że XXI wiek, to nie jest czas, na nauczanie przyszłych księgowych za pomocą długopisu, kartki i kalkulatora. Globalna informatyzacja księgowości, jaką wprowadza ustawodawca, tym bardziej wymusza zmianę metod nauczania księgowych. Kolejną inspiracją było zachęcenie do włączenia na stałe Excela jako narzędzia do nauczania rachunkowości. Excel, jako uniwersalne narzędzie, wykorzystywane na całym świecie przez finansistów, jest na pewno warte zaangażowania w procesie dydaktycznym szkolącym przyszłych księgowych.

W książce Excel w nauczaniu rachunkowości proponuję narzędzie zaprojektowane w arkuszu kalkulacyjnym, które swoją funkcjonalnością ma przypominać sposób rejestracji operacji gospodarczych w programach księgowych. Zapraszam do zapoznania się z Asystentem Nauki Dekretacji (AND).

Prezentacja narzędzia AND: https://www.youtube.com/watch?v=ydgAdD76-Yw