1. BIAŁA LISTA
 2. Czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym
 3. Czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, czy jest wykreslony z rejstru, czy został przywrócony
 4. czy kontrahent jest zarejstrowany w bazie VIES
 5. Czy kontrahent jest w bazie KRS
 6. Czy kontrahent jest w bazie CEIDG
 7. Profil prowadzonej działalności, PKD – baza GUS
 8. Rejestry firm krajów UE
 9. Czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną
 10. Monitoring przewozu towarów wrażliwych – konieczność założenia konta
 11. Bazy URE (branża energetyczna, paliwowa)
 12. Baza AEO – podmioty podlegające przepisom prawa celnego
 13. Krajowy Rejestr Długów
 14. Spółki na giełdzie – GPW
 15. Baza podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 16. Polska Wywiadownia Gospodarcza