Uruchomienie szkolenia dnia: ….. w trakcie tworzenia….

W tej sekcji jest siedem bloków zajęć. Aby poznać szczegóły poszczególnych zajęć proszę kliknąć na dany temat.

  1. Plan kont – podstawowe narzędzie księgowego
  2. Istota księgowania
  3. Zasady rachunkowości
  4. Sprawozdania i raporty w księgowości
  5. Narzędzia nauki rachunkowości
  6. Podstawowe operacje gospodarcze
  7. księgi rachunkowe i ustalenie wyniku