O CZYM JEST TA KSIĄŻKA? 2
1. OCZEKIWANIA STAWIANE KSIĘGOWYM W XXI WIEKU 3
2. UNIWERSALNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 6
3. NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE NAUKĘ RACHUNKOWOŚCI 11
3.1. PROJEKT NARZĘDZIA AND (ASYSTENT NAUKI DEKRETACJI) 11
3.2. RĘCZNE ROZKSIĘGOWANIA 35
3.3. METODYKA UŻYCIA AND W FORMIE RĘCZNYCH KSIĘGOWAŃ 37
3.4. PLAN KONT W KONTEKŚCIE METODYKI AND 43
4. PODSTAWOWE PROCESY GOSPODARCZE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 47
4.1. SPRZEDAŻ – NALEŻNOŚCI 47
4.2. ZAKUP – ZOBOWIĄZANIA 51
4.2.1. KONTO ROZLICZENIA ZAKUPU 52
4.2.2. GOSPODARKA MAGAZYNOWA 54
4.2.3. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 55
4.2.4. ZAKUPY KOSZTOWE 57
4.3. ZAPŁATY – ROZLICZENIA 59
4.3.1. KASA – ZAPŁATY GOTÓWKOWE 59
4.3.2. BANK – ZAPŁATY BEZGOTÓWKOWE 63
4.4. POLECENIA KSIĘGOWANIA 65
4.4.1. AMORTYZACJA 65
4.4.2. KSIĘGOWANIE LISTY PŁAC 70
4.4.3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 75
4.4.4. USTALENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI 82
5. PRZYKŁADY Z OMÓWIENIEM 85
5.1. SPRZEDAŻ – NALEŻNOŚCI 85
5.2. ZAKUP – ZOBOWIĄZANIA 89
5.3. ZAPŁATY – ROZLICZENIA 95
5.4. POLECENIA KSIĘGOWANIA 100
5.4.1. KSIĘGOWANIE AMORTYZACJI 100
5.4.2. KSIĘGOWANIE WYNAGRODZEŃ 103
5.4.3. KSIĘGOWANIE RMK 106
5.4.4. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 108
6. ZADANIA 110
6.1. ZADANIE A 110
6.2. ZADANIE B 112
6.3. ZADANIE C 113
6.4. ZADANIE D 114