1. Nowoczesny Księgowy – część 1: Nauczanie Rachunkowości przy pomocy Excela 06.2017
  2. Nowoczesny Księgowy – część 2: JPK a System Informacyjny Rachunkowości  08.2017
  3. Nowoczesny Księgowy – część 3: Aktywa pieniężne i rozrachunki
  4. Nowoczesny Księgowy – część 4: Zapasy oraz Aktywa trwałe
  5. Nowoczesny Księgowy – część 5: Wynik finansowy przedsiębiorstwa
  6. Nowoczesny Księgowy – część 6: Krajowe Standardy Rachunkowości
  7. Nowoczesny Księgowy – część 7: Sprawozdania