O czym jest ta książka ?   str. 2

1. System Informacyjny (SI) w organizacji str. 3

1.1.    Istota i definicje systemu informacyjnego (SI)  str. 3

1.2.    Podejście procesowe a system informacyjny    str. 7

1.3.    Zarządzanie wiedzą w organizacji poprzez system informacyjny    str. 13

1.4.    Rola Systemu Informacyjnego w organizacji  str. 17

1.5.    System informacyjny a system informatyczny    str. 19

1.6.    Bezpieczeństwo informacji  str. 23

2. Rachunkowość jako system informacyjny  str. 26

2.1.    Wyodrębnienie rachunkowości w SI   str. 26

2.2.    Systemy informatyczne wspierające księgowość    str. 39

3. Sytuacja przedsiębiorców w świetle obecnych przepisów prawa podatkowego  str. 45

3.1.    Założenia wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego    str. 45

3.2.    SAF-T źródłem dla JPK    str. 47

3.3.    Przepisy wprowadzające e-kontrole w Polsce   str. 51

3.4.    Siedem struktur JPK    str. 56

3.5.    Sankcje związane z JPK    str. 98

4. Organizacja systemu informacyjnego w nowej rzeczywistości  str. 100

4.1.    Wyzwania dla działów księgowych przedsiębiorstw     str. 100

4.2.    Projektowanie SI rachunkowości w kontekście JPK    str. 105

4.3.    Poprawne dane w strukturach JPK    str. 125

4.4.    Polityka rachunkowości a Jednolity Plik Kontrolny    str. 180

4.5.    Rola i zadania biur rachunkowych w kontekście JPK    str. 182

4.6.    Bezpieczeństwo danych a JPK    str. 192

Bibliografia   str. 195