zgodabrak zgody

    ANT Consulting z siedzibą w Gdańsku, przetwarza podane w formularzu dane osobowe w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.