AML nowym obowiązkiem dla wszystkich biur rachunkowych

Od 30.03.2021 znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nałożyła obowiązek wprowadzenia przez wszystkie biura rachunkowe procedur przestrzegania przepisów wynikających z powyższej ustawy. Przed nowelizacją ustawy, tylko te biura rachunkowe, które prowadziły księgi rachunkowe stały się tzw. instytucjami obowiązanymi (IO), natomiast teraz, zgodnie z art. 15a Ustawy, dołączyły do nich pozostałe biura rachunkowe, nawet te małe, jednoosobowe działalności. Nowe obowiązki dla tych podmiotów to:

 • Opracowanie procedury wewnętrznej instytucji obowiązanej IO,
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku,
 • Sporządzenie i przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka związanego z klientami i transakcjami,
 • Zapewnienie udziału w szkoleniach osób wykonujących w instytucji obowiązanej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Przekazywanie zawiadomień do GIIF o podejrzeniu przestępstwa AML,
 • Opracowanie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń (sygnalista),
 • Dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.  

Spełnienie tych wszystkich wymogów, to na pewno nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla małych biur rachunkowych. A proszę uwierzyć, że kary za niespełnienie przepisów są bolesne. Jednym z elementów ukarania podmiotu, jest publikacja jego danych na portalu Ministerstwa Finansów. Wciąż przybywa nowych publikacji, dziś jest ich 65. Tutaj można przejrzeć informacje, za co najczęściej karane są instytucje obowiązane i jakie to są kary.

Jednym z wymagań, wynikających z przepisów AML, jest zapewnienie udziału w szkoleniach z zakresu AML osób, realizujących zadania ustawy. Właściciel małego biura rachunkowego musi sam przejść takie szkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie, bądź certyfikat.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) udostępnił darmowe szkolenie na stronie https://kursy.tomorrow.pro/login/index.php po którym to szkoleniu, uczestnik przystępuje do testu i gdy odpowie prawidłowo na 80% pytań, wówczas otrzymuje certyfikat AML od Generalnego Inspektora. Certyfikat ten spełnia wymogi art. 52 Ustawy, więc ten jeden obowiązek można stosunkowo łatwo zrealizować.

Jednak problematyczne może być to, że dostęp do kursu GIIF jest ograniczony i trzeba zrealizować szkolenie w 14 dni. Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego. Jednak dla tych, którzy chcieliby dobrze przygotować się do testu i szybko przejść szkolenie, poniżej propozycja zapoznania się z materiałem, który na pewno ułatwi opanowanie wiedzy, potrzebnej do uzyskania certyfikatu. Publikacja ułożona jest w formie pytań i odpowiedzi. Takie podejście do nauki pozwala na łatwiejsze zapamiętywanie, ponieważ zapamiętujemy przez kojarzenie. Po dwukrotnym przeczytaniu materiału, można się sprawdzić, próbując odpowiedzieć na pytania na końcu książki. Przygotowywanie się do testów w taki sposób, znacząco podnosi szansę na dobre zdanie testu, już w pierwszym podejściu. Materiał z książki można przyswajać w dowolnej chwili, dowolnymi partiami, a gdy już jesteśmy gotowi, możemy zarejestrować się na stronie GIIF, przejrzeć lekcje dla szybkiej powtórki i zdać test.

https://ridero.eu/pl/books/aml_latwo_zdobadz_certyfikat_giif/

Excel tylko dla księgowych

Od ponad pół roku staram się przygotowywać krótkie opracowania na temat wykorzystania Excela w pracy księgowego. Jest to seria Excel tylko dla księgowych, gdzie na kilku stronach opisane jest zagadnienie z obszaru raportowania księgowego, a na końcu każdego zeszytu, znajduje się link do pobrania gotowego raportu w Excelu. Można z niego od razu korzystać, w oparciu o opis z publikacji, ale można także inspirować się danym raportem i projektować własne rozwiązania.

Dlaczego seria ta została nazwana Excel tylko dla księgowych? Odpowiedzi są dwie:

 1. Raporty, które są projektowane i opisywane w kolejnych publikacjach, są raportami potrzebnymi w księgowości, takim jak rachunek zysków i strat, zestawienie obrotów i sald, raport liczący zaliczkę na podatek dochodowy, czy rachunek przepływów pieniężnych,
 2. wszystkie raporty są zasilane danymi z pliku JPK_KR, a więc elektronicznymi księgami rachunkowymi, o które księgowy może być poproszony w każdej chwili do kontroli. Jest to plik na żądanie, więc warto znać jego zawartość i zarządzać danymi w nim zawartymi.

Warto wiedzieć, że obecnie każdy program finansowo księgowy, jaki jest na polskim rynku powinien posiadać możliwość wygenerowania pliku JPK_KR. Jest to wspaniałe źródło danych do raportów księgowych. Publikacje Excel tylko dla księgowych skupiają się właśnie na takich prezentacjach, które na pewno przydadzą się księgowym. Nie uczą czegoś, co się może przydać, a uczą tego, co na pewno się przyda. Zapraszam do zapoznania się z najnowszą publikacją, Rachunek zysków i strat w podziale na miesiące.


Nowoczesne nauczanie rachunkowości z Excelem

Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, Wydawnictwo C.H. Beck, wyda mój podręcznik do nauczania rachunkowości z Excelem. Blisko 500 stron opracowania i 150 plików Excela z przykładami, zadaniami, testami. Ponadto, omawiam w nim wszystkie aktualne tematy związane z pracą księgowego, które jak do tej pory są jeszcze pomijane w podręcznikach do rachunkowości. Oprócz podstawowych zagadnień, będzie można tam znaleźć także zagadnienia związanie z plikami JPK, czy e-sprawozdaniami finansowymi.

W lipcu i sierpniu rozpoczynam pracę nad e-kursem Nowoczesne Nauczanie rachunkowości z Excelem. Będę starała się w nim omawiać nie tylko niezbędną księgowemu wiedzę, ale także praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy w księgowości.

Oto zajawki, a szczegóły wkrótce.WYLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY – AKTUALNE PRZEPISY

#zaliczkapodatekdochodowy #ulganazledlugiCIT #CIT2020

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Powoli zbliża się czas rozliczenia podatku dochodowego za rok 2020. Dochodzą słuchy, że termin 31.03.2021 dla podatników CIT ma być przesunięty do 30.06.2021, ale jak na razie ustawa po przegłosowaniu w Sejmie, znalazła się w Senacie, a Senat jeszcze nie rozpoczął nad nią prac (stan na 05.03.2021).

W związku z tym, że od 1 stycznia 2020 roku, obowiązuje w rozliczeniu podatku uwzględnienie niezapłaconych rozrachunków, tzw. ulgi na złe długi, tegoroczne rozliczenie może być trudniejsze od dotychczasowych. I tak, jak w przypadku niezapłaconych należności, można skorygować podstawę opodatkowania, tak w przypadku niezapłaconych zobowiązań, jest obowiązek uwzględnienia tego poprzez eliminację kosztu wynikającego z niezapłaconego zobowiązania, a tym samym zwiększenie podstawy opodatkowania.

Okres, jaki kwalifikuje dany rozrachunek do ulgi na złe długi, to 90 dni po terminie zapłaty. Ulga na złe długi dotyczy tych transakcji, dla których termin płatności upłynął po 31 grudnia 2019 roku. Warto wiedzieć, że część podatników została zwolniona w 2020 roku z obowiązku stosowania ulgi na złe długi (zobowiązania), w związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej. Dłużnicy po spełnieniu wskazanych w tarczy warunków, mogą skorzystać z tego zwolnienia.

W związku z tym, że podatnik wykazuje w rozliczeniu podatku długi, których nie zapłacił przez okres dłuższy niż 90 dni, lub jemu nie zapłacono, do deklaracji CIT-8 został dołączony załącznik CIT/WZ, w którym należy podać dane kontrahentów, z którymi transakcje zostały zakwalifikowane jako złe długi.

Obecnie na stronie podatki.gov. znajduje się wzór 29, ale lada moment można spodziewać się wzoru 30. Aktualizacja: Od 5 marca już obowiązuje wersja CIT-8(30)

Analizując druk załącznika CIT/WZ zauważymy, że nierozliczone rozrachunki są podzielone na dwie grupy:

 • część B (rys. 1) i C, gdzie podatnik wymienia nierozliczone wierzytelności i zobowiązania do DO DNIA ZŁOŻENIA ZEZNANIA,
rys. 1 część B załącznika CIT/WZ
 • część D (rys. 2) i E gdzie podatnik wymienia ROZLICZONE LUB ZBYTE nierozliczone wierzytelności i zobowiązania, które miały wpływ na podstawę opodatkowania.
rys. 2 część D załącznika CIT/WZ

W części D i E dodatkowo pojawiają się pola, w których należy podać, czy dany rozrachunek został uregulowany w roku podatkowym czy po roku podatkowym, a z tego jednoznacznie można wyciągnąć wniosek, że ulga na złe długi ma wpływ na ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że na podstawie danych w pliku JPK_KR kontrola skarbowa jest w stanie łatwo ustalić czy podatnik prawidłowo wyliczył kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

Więcej na temat: Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Film prezentujący raport w Excelu

Inne zeszyty z serii Excel tylko dla księgowych


SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020

#sprawozdaniefinansowe2021

Luty, a więc coraz bardziej zbliża się czas, gdy księgowi zaczną przygotowywać swoje sprawozdania finansowe. Nawet te najprostsze sprawozdania wymagają czasu i staranności w przygotowaniu ich. Od czasu, gdy towarzyszą księgowym pliki JPK, cała księgowość zamieniła się w cyfrową bazę danych, która generuje odpowiednie informacje dla fiskusa. Księgowy przygotowując sprawozdanie finansowe, powinien brać pod uwagę to, że powinno ono być w pełni spójne z danymi w księgach rachunkowych, a więc z danymi w pliku JPK_KR.

Od kliku lat już próbuję zachęcić księgowych do korzystania z danych zawartych w plikach JPK, by móc projektować dowolne raporty księgowe, a także zarządcze. Oczywiście dobre programy finansowo księgowe mają dołączonych wiele raportów, a wśród nich także bilans, czy rachunek zysków i strat lecz niewiele jest takich, które mają możliwość generowania rachunku przepływów pieniężnych.

Brak raportów przepływów pieniężnych wynika z faktu trochę trudniejszego pobierania do nich danych z programów finansowo – księgowych, co nie oznacza, że jeśli trudniejszych, to niemożliwych do usprawnienia i zautomatyzowania. Właśnie dzięki danym z pliku JPK_KR oraz arkuszom Excela, zaprojektowałam trzy skoroszyty, w których są:

 • rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia,
 • rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (RZiS porównawczy),
 • rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (RZiS kalkulacyjny).

Sposób obsługi i wykorzystania skoroszytów został opisany w publikacji, wydanej w wydawnictwie Ridero, a dostępnej pod linkiem:

Rachunek Przepływów Pieniężnych generowany z danych JPK_KR

Można także opisane w powyższej publikacji narzędzia pobrać bezpośrednio pod poniższym linkiem, po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

pliki do pobrania:

Poniżej filmy instruktażowe, jak posługiwać się narzędziami w Excelu wymienionymi powyżej.

Film instruktażowy – RPP_MB