Rozdział: Zawartość JPK_KR w Excelu

plik treningowy

Rozdział: Tworzenie Tabel przestawnych

Plan Kont

Zestawienie Obrotów i Sald (ZOiS)

Dziennik

Zapisy

Rozdział: Weryfikacja danych w strukturze JPK_KR

ZOiS z formułami Excela

Rozdział: Projektowanie raportów w oparciu o JPK_KR

CIT-8

Zysk na projektach

Rozdział: Zaawansowane raporty zasilane z JPK_KR

Dynamiczny_Dziennik_JPK_KR

Bilans-RZiS

F-01_JPK_KR_roboczy

Podrozdział: Atrybuty w JPK_KR a raporty controllingowe

struktura kosztów

struktura kosztów_analiza w czasie

Efektywność_sprzedawców